Spring naar de hoofdinhoud
Lees voor

Privacy Statement

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinde wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over ons beleid, neem dan contact met ons op via contact@digitaalsamenleven.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de website, bijvoorbeeld wanneer u het contactformulier invult of u inschrijft op onze nieuwsbrief. Het gaat hierbij onder andere om:

  • Persoonlijke gegevens zoals naam en e-mailadres.

Op de website wordt bovendien gebruik gemaakt van functionele cookies om u als gebruiker van deze website in staat te stellen de functionaliteit van de website te gebruiken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de gevraagde webpagina’s en de bijbehorende functionaliteiten, dan wel voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Websiteanalyses met Google Analytics

Op de website van De DigiHulplijn worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren.

Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. De resultaten hiervan zullen door Google anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld. Google is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Dit zorgt ervoor dat bij het verwerken van uw gegevens door Google in de VS een gepast niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. U kunt uw toestemming voor het gebruik van deze webanalyses intrekken door de Google Analytics Opt-out Add-on te downloaden.

Websites van derden

Op de website zijn mogelijk hyperlinks opgenomen naar websites van derden, zoals LinkedIn, Facebook, Instagram en diverse nieuwbronnen. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt De DigiHulplijn geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan. Op het gebruik van dergelijke websites van derden is de privacyverklaring van de betreffende derde van toepassing. U dient de privacyverklaring van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens.

Waarom De DigiHulplijn gegevens nodig heeft

De DigiHulplijn verwerkt uw persoonsgegevens voor:

  • Servicedoeleinde, om te reageren op berichten die u (aan ons) hebt gericht bijvoorbeeld na het invullen van het contactformulier;
  • Marketingdoeleinde, zoals promotionele doeleinde. Hieronder valt bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven;

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinde. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Beveiligen

De DigiHulplijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De DigiHulplijn maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De DigiHulplijn verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De DigiHulplijn op via contact@digitaalsamenleven.nl.

Verstrekking van gegevens aan derden

De DigiHulplijn verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De DigiHulplijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@digitaalsamenleven.nl. De DigiHulplijn zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vragen?

Vragen of opmerkingen over het privacybeleid van De DigiHulplijn kunt u sturen naar contact@digitaalsamenleven.nl.

DigiHulplijn is opgericht door:

Logo Alliantie Digitaal Samenleven
Logo van de bibliotheek
Logo van ContactCare
Logo van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Logo van het nationaal ouderenfonds
Logo van Seniorweb

Lukt het niet online? Lukt het niet online? Bel gratis 0800 - 1508

Onze ervaren medewerkers helpen je graag. Bel ze gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 – 22.00 uur en zaterdag en zondag tussen 09.00 - 18.00 uur.

Of stel je vraag via